Contacte

La teva opinió, suggeriment o qüestió ens interessa. Si s’escau ens posarem en contacte el més aviat possible. Gràcies per la col·laboració.
Avís sobre la protecció de dades personals.

El Museu Comarcal de Cervera, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. El Museu Comarcal de Cervera no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la del correu electrònic del Museu Comarcal de Cervera.

Please wait...