La casa Duran i Sanpere espais interiors, representació i vida quotidiana a la Cervera de finals del segle XIX

portadaCataleg

Coordinació: Carme Bergés Saura
Edició: Museu Comarcal de Cervera
Coordinació de la recerca: Mònica Piera Miquel
Equip de recerca: Carme Bergés, Isabel Campi, M. Teresa Canals, Sílvia Carbonell, Àngels Creus, Victòria Durà, Eulàlia Duran, M. Teresa Martínez de Sas, Mònica Piera, Núria F. Rius, Maribel Rosselló, Teresa Salat
Disseny: Anna Domenjó
Idioma: Català
Preu: 49€