Museu del Blat i la Pagesia – dolent

A partir de gener de 2012 i fins nou avís, el Museu del Blat i la Pagesia tancarà les seves portes al públic, ja que l’edifici on s’ubica és objecte d’una remodelació integral i lògicament afecta la seguretat de les col·leccions que custodia.

Museu de caràcter etnogràfic que presenta una mostra significativa de la cultura material de les diferents activitats de la vida rural: les estances de la casa i activitats típicament domèstiques, les feines del camp, l’elaboració dels productes, els oficis tradicionals,…

</br>

El criteri museogràfic emprat en el nou muntatge i presentació d’aquest espai es fonamenta en la recreació, el més fidel possible, de l’antic museu creat per Agustí Duran i Sanpere que, amb un clar caràcter romàntic, converteix el Museu del Blat i la Pagesia en Museu de museus.

</br>

El Museu és el resultat d’una crida popular promoguda i realitzada per la Cooperativa del Camp Comarcal de Cervera el 20 de novembre de 1963 i adreçada a tots els pagesos de la comarca. Amb només 10 dies es van reunir més de 600 objectes relacionats amb els aspectes del transport, l’era, la vida domèstica, la cuina, la casa i els oficis de la vida rural. Actualment, el Museu compta amb un miler d’objectes.